N. 051

MAGURO POKE

Tonno, mais, edamame, goma wakame, avocado e cavolo viola

MAGURO POKE
12,00 €

Tonno, mais, edamame, goma wakame, avocado e cavolo viola

Download

Scarica il menù