N. 052

SUZUKI POKE

Spigola, mais, edamame, goma wakame, avocado e cavolo viola

SUZUKI POKE
12,00 €

Spigola, mais, edamame, goma wakame, avocado e cavolo viola

Download

Scarica il menù